Carina Tornberg - Omstarten

COACHING   SAMTAL   PAR-TERAPI

För privatpersoner, familj och företag

Carina Tornberg


Tel 070-4000 355

carina@omstarten.se


Cert. NLP Coach & terapeut

Samtalsterapi
Parterapi 

Seminarie- & Familjehandledare 
Stresshantering 

Sorgbearbetning

Enneagramcoach

EFT 

Regression /djupavslappning

Access Bars

PE (ptsd-behandling)

Emotion Code

Nya perspektiv gör stor skillnad...


Har du kommit till en punkt där det behöver ske en förändring och du vill ta nya steg? Kanske bearbeta en sorg eller förlust. Få fler perspektiv i en sakfråga eller jobba med din självkänsla. Göra små förändringar som kan ge stora resultat.

Vill du reda ut något med din partner, börja  kommunicera med familjen eller kollegorna på ett nytt sätt. Lära dig sätta gränser och våga säga ifrån. Behöver du stöd i en svår livssituation och kanske prata om något som är känsligt...


– Isåfall, varmt välkommen!

Startades 2008 i Kungsbacka

www.omstarten.se

OBS! Semesterstängt fr o m 1-22 juli

Jag önskar er alla en fin sommar!

"when you change the way you look at things - the things you look at change"

PRISER:


Terapi / coaching 1 pers:

60 min ....................880 kr
90 min ....................990 kr
120 min ................1280 kr


Telefoncoaching:

60 min ................... 820 kr

30 min ................... 440 kr
 
Paketpriser  - s
tresshantering via företag
begär offert eller ladda ner

detta prisupplägg >>>.....................................................


Par-terapi / coaching

familj


60 min .......................1100 kr

90 min .......................1250 kr
120 min .....................1480 kr


...................................................

Par-program 2 personer:


4 ggr tillfällen..... 4700 kr
(Priset gäller vid förköp)


Parprogrammet innebär:


1a ggn - tillsammans - 120 min

2a ggn - ena parten - 90 min

3e ggn - andra parten - 90 min

4e ggn - tillsammans - 120 min


- läs mer på Omstartens
hemsida >>>
eller på boka direkt:


Stöttande samtal och terapi 


Många av våra livskriser löser vi själva, men ibland tenderar vi att fastna. Separation, sorg, konflikter, arbetslöshet eller sjukdom kan göra det svårt att gå vidare. Då kan det vara befriande att få stöd och hjälp utifrån ett objektivt perspektiv, befriat från dömande, i en neutral och diskret miljö. Grundfilosofin är att alla kan styra om sina liv och göra viktiga förändringar med små hjälpmedel. Att må dåligt handlar ofta om en känsla av oro, stagnation, ältande och inre konflikt. Om att vilja förändra men inte veta hur. Med terapins hjälp upptäcker du dina negativa tankemönster. Lär dig hantera stress på ett konstruktivt sätt. Ta udden ur gamla rädslor och minnen som vägrar släppa greppet.


Hur går en behandling till
Vi startar alltid med att kartlägga din situation i livet. Kost, arbete, fritid, allmänhälsa, kärlek och relationer, självbild o.s.v. 
Vi söker sedan var blockeringarna finns. Du berättar om vad du upplever nu eller har upplevt i livet. Därifrån utgår vi.
Du får olika verktyg och idéer, ibland även en liten hemläxa att öva på eller bara fundera över. Vi kan även jobba med tankarna, visualiseringar (en form av lätt hypnos) och med kroppsspråket. Behandlingen utgår från varje klients unika behov och anpassas helt därefter.Parterapi 


Reparera eller separera...


Tillit, respekt och omtanke är viktiga grunder i alla former av relationer. Ibland behöver invanda mönster ändras för att ge nytt syre åt kärleken. Att gå i terapi är att vädra ut gamla problem, göra förändringar och få förståelse för rådande situation. Det är ett av sätten att ladda om kärleksbatteriet, men också ett sätt att kanske närma sig separation.


Det är lätt att påpeka vad man inte får av sin partner, t.ex. ömhetsbevis i ord eller handling. Naturligtvis viktigt, men frågan är vad man faktiskt själv tillför och ger. Om kärleken saknas kan även en relation drabbas av depression.

Par-program om 4 gånger:
Det finns ett utgångsmaterial som vi följer - tillsammans lägger vi en plan på önskade förändringar. Vi tittar på beteende, konflikter, bekräftelse, acceptans och kommunikation. Sen är det förstås handling som räknas.


  • 1a gången går ni tillsammans,
  • 2a för ena partnern,
  • 3e för andra partnern,
  • 4e åter tillsammans.


Det går sedan att bygga på med uppföljning om det behövs.Stresshantering

För privatpersoner och för företag
D
u får hjälp med bl.a:

1. Samtal om sömn, mat/näring, träning, relationer, arbete - genomgång av livssituationen

2. Andning och kroppen, avslappningsövningar (efter behov) samt stödjande samtal

3. Gränsdragningar, tankemönster, oro och rädslor stödjande och coachande samtal

4. Samtal om acceptans, återhämtning, ansvarsfördelning, hur kan man tänka - coachande samtal

5. Ny livsstruktur, självinsikt med beteendesamtal (att vara Hjälpare, Presterare... etc.)
vad behövs, vad kan göras - uppföljning, feedback -


Det finns olika upplägg där du även kan få kroppsbehandlingar. Djup meditativ avslappning, kroppsbalansering,


Paketpriser: stresshantering via företag begär offert eller ladda ner detta prisupplägg >>>Coaching / Mental träning
För privatpersoner och för företag

Att bli coachad är att börja se på sig själv i nytt ljus och att se möjligheterna istället för problemen. Bli medveten om din egen potential och dina utvecklingsmöjligheter. Sätta upp mål och planera framtiden. Det handlar också om att kunna växa i den roll du redan har. Är du företagare kan det vara skönt att bolla nya lösningar, personalfrågor och sitt ledarskap.

Kanske vill du utveckla din förmåga som förälder, ledare eller chef?
Ställa om din energi och mentala tillstånd inför en viktig uppgift. Använda rätt kroppsspråk. Visualisera nya mål, kanske strukturera upp din ekonomi, starta eget företag, bolla idéer, väcka inspirationen...


Du kan även få telefoncoaching
Vill du ha samtalsstöd på telefon. Vi bokar då en tid och jag ringer upp dig.


Enneagrammet
Enneagram-modellen och dess nio grundkaraktärer ger insikt om våra unika drivkrafter. Detta är en metod jag använder som förenklat ser vad som händer under stress och press och hur man kan jobba med sig själv. Den är suverän vid personlig utveckling, beteende-coaching, par-terapier och konflikter.
Här finns även små utbildningar att gå på - bara för kul och för ökad förståelse för dig själv, din familj vänner, arbetskamrater.
Även föreläsningar förekommer.Sorgbearbetning

Sorg- och förlusthantering
Sorg tycks vara en av vår mest försummade och missförstådda upplevelse, både av sörjande och av dess omgivning. Vår syn på sorg är att det handlar om brustna hjärtan, inte om trasiga hjärnor. Försök att läka hjärtat med hjälp av huvudet misslyckas eftersom huvudet är fel verktyg för uppgiften. De flesta av oss verkar ha blivit socialiserade till att försöka lösa våra problem med hjälp av vårt intellekt, vilket gör att oförlöst sorg blir till ett problem. En väns eller anhörigs död, separation, skilsmässa, ovänskap och konflikter, ekonomiska förändringar och sjukdomstillstånd är några exempel på förluster. Oavsett om förlusten inträffade nyligen eller för länge sedan kan den fortfarande begränsa någons liv.


Vad är sorg?
Sorg är en normal och naturlig känslomässig reaktion på en förlust av något slag. Sorg är alla de ofta motstridiga tankar och känslor som våra förluster väcker inom oss. Hur förlusterna upplevs är individuellt, men dödsfall och skilsmässor är oftast smärtsamma och förknippas sorg. Sorgereaktioner kan dock utlösas av en rad olika förluster och förändringar. Exempelvis separationer, övergrepp av olika slag, relationsproblematik (till partner, föräldrar, barn, vänner, kollegor), egen eller annans sjukdom, att förlora ett husdjur eller att livet inte blev som man hade tänkt sig.

Vanliga sorgereaktioner i samband med förluster och förändringar är:

• En känsla av bedövning
• Humörsvängningar
• Koncentrationssvårigheter
• Oregelbunden sömn
• Förändrade matvanor
• Energiförlust
• Flykt in i arbetet
• Ökade alkoholvanor eller annat missbruk (shopping, spel, sex, droger...)


Hur reaktionerna ser ut i praktiken är dock väldigt individuellt, samt varierar även hos varje enskild person över tiden. Vad vi beskriver är ingen tidsbestämd process som sker i stadier, utan kan bättre beskrivas som ett flöde som böljar fram och tillbaka. I detta sammanhang kan det även vara lämpligt att nämna att det inte är tiden i sig som avgör om sorgen läker, utan det är vad man gör under tiden.


Andlig utveckling


Känner du att du vill ha en dimension ytterligare i livet. I den andliga dimensionen bor hoppet, glädjen och stillheten.

Denna dimension bär på en annan energi och ett fantastiskt verktyg att ta till när det är tuffa tider. 
Har du påbörjat din andliga resa eller är precis nyvaken i att det finns något större runt om oss - varmt välkommen!