Viktoria Kembro - Victoria E Kliniken

Samtalsterapi • Coaching • Parterapi • EFT • Kinesiologi • Kroppsbalansering • Osteopati • Friskvård

Kraniosakral Terapi • Idrotts- och avslappningsmassage • Klassisk massage • Käkledsmassage Lymfdränage • Taktil stimulering • Frekvensbehandling / Vacuum / LED vid massage 

Ditt välbefinnande är vårt fokus

Lilla Hantverksgatan 7, Kungsbacka - Halland  

KRANIOSAKRAL TERAPI

För privatpersoner och företag

Victoria Kembro

Tel 0730-922 123

victoria.kembro@hotmail.com


KranioSakral terapeut

Alternativ och Holistisk Hälsotjänst

Jag är utbildad friskvårdsterapeut med inrikting på massage och kinesologi.
Nu utbildar jag mig till Osteopat på Skandinaviska Osteopathögskolan i Göteborg, en 4-årig utbildning där jag tar examen 2022. 

2017 började jag studera KranioSakral Terapi hos Bröderna Tranberg i Göteborg, en djupgående, helkropps-behandling som finner vägar in till både det mentala och anatomiska hos en människa. 


Jag har alltid haft ett brinnande hjärta för att hjälp, hjälpa människor och föra dem till läkning och friskhet. Jag har ett stort intresse och respekt för kroppens och den egna läkningsprocesser. Jag är intresserad av hur vi kan assistera kroppen för att påskynda kroppens läkning så att minimal sjukvård behövs, både genom olika terapiformer men också genom den mat vi äter. Min vision att vi behöver underhålla våra kroppar friska, precis som en mekaniker underhåller en bil i bra skick, så att sjukdomsstadiet inte får chansen att etablera sig i kroppen.

Varmt välkommen, Viktoria Kembro

KranioSakral Terapi

Är en manuell helkropps behandlingsform som stödjer kroppens egna självläkning med assistans av terapeut.


Behandlar bl.a:

• Huvudvärk • Sömnproblem

• Ryggont • Utmattning/Depression

• Mage/tarm problem

• Led/muskel smärta


En Kraniosakral terapeut har detaljerad kunskap om kroppens uppbyggnad och hur kroppens alla strukturer samverkar med varandra i en helhet. Man arbetar manuellt med kroppens långsamma rörelsemönster. All kroppens vävnad har cirkulerande vätska som bl.a. transporterar näring till celler och borttransporterar restprodukter (skräp) från cellerna. All kroppens
vätsketransporter ger rörelser i vävnad. Terapeuten är även väl tränad i att med sina händer registrera och tolka kroppens inre vävnads- och vätskerörelser, då det visar sig med små subtila rörelser. Man lägger försiktigt händerna på ett kroppsområde och
kroppen svarar med att hårfint dra ihop sig och sen stödjer man processen att hitta tillbaka till sin orginalrörelse och återställa balansen i kroppen. För att kunna registrera dessa små rörelser måste terapeuten arbeta med ”lätt” hand och inte utöva något kraftigt tryck mot vävnaden.

Terapin utvecklades ur den osteopatiska medicinläran av läkaren William G. Sutherland i USA. Dr Sutherlands hypotes var att hjärnan, ryggmärgen, hjärnhinnorna och korsbenet med sin vätska utgör ett slutet system, med en egen pulsation – den KranioSakrala vätskeflödes cykeln. I en frisk kropp ligger dessa cykler i en viss jämn rytm, vävnadernas orginalrörelser, som
av terapeuten känns vanligast mellan kraniets fogleder och vid korsbenet (sacrum). När det uppstår en obalans i form av exempelvis ett kroppsligt symtom eller en emotionell påfrestning är vävnadernas möjlighet att uttrycka sina ursprungsrörelser begränsade. Det kan upplevas som en spänning i muskler, värk, en inflammerad led eller ett belastat organ. De avvikelser som uppstår av en obalans, registreras av en erfaren terapeut och med olika handtekniker assisterar terapeuten vävnaden tillbaka mot sin ursprungliga rörelse. Under denna process sker samtidigt en blodcirkulär, neurologisk, lymfatisk och biokemisk läkande reaktion. Behandlingsformen syftar till att återställa den kraniosakrala pulsationen och assistera kroppen till en läkning. När vävnaden fungerar utifrån sina originalrörelser skapas bästa möjliga förutsättning för kroppen att läka sig själv.

Varje människa är unik och har sin egen levnadshistoria som kan innehålla emotionella upplevelser vilka kan ta sig uttryck i form av ångest, oro och ängslan. Klienter upplever ibland en positiv reaktion även på dessa problem i form av en känsla av lugn, bättre sömn, lägre stressnivå m.m.

Behandlingen
Klienten är alltid påklädd under behandlingen.Som ny klient får du redogöra för din sjukhistoria och vad du varit med om i livet. Det är till stor hjälp för terapeuten att ha kunskap om det som kan ha en inverkan på dina nuvarande symtom. Terapeuten arbetar enbart med sina händer och med mycket lätt tryck mot klientens kropp. Detta för att kunna avläsa de små rörelser som
åstadkoms av flödescyklerna och eventuella vävnadsstörningar/vävnadsrestriktioner.


Terapihuset

Ditt välmående är vårt fokus

FÖLJ OSS PÅ

HITTA TILL OSS

Adress: Lilla Hantverksgatan 7 - 1:a och 2:a våning, Kungsbacka. 


Fri parkering. Hiss finns. 

Swish · Kortbetalning


Flera av oss terapeuter har mycket
lång erfarenhet - du är i trygga händer.

 

Varmt välkomna!

Copyright © All Rights Reserved