Kinesiologi

Balanserar kropp och själ

Ordet "kinesiologi" kommer från grekiskans "kinesin" - rörelse.
Kinesiologin är modern västerländsk fysiologi-, anatomi- och rörelselära,
med ursprung i USA, som på ett unikt sätt kombineras med urgamla
kinesiska akupunktur-lagar samt västerländsk och österländsk kunskap
om människans inre och yttre energisystem.



Kinesiologi, Kroppsbalansering  –  Balansering även Häst och ryttare) även husdjur

Genom undersökning finner man var blockeringar i energiförsörjningen
till olika inre organ och muskler finns. Också andra obalanser i våra funktioner,
såsom allergier, stressmoment av olika slag, omedvetna tankar som blockerar,
dyslexi, fysiska skador etc, kommer fram och kan behandlas av kinesiologen
eller annan lämplig terapeut eller läkare. En vanlig orsak till obalanser i kroppen
är olika toxiner, t ex miljögifter, läkemedelsgifter eller allergener som framkallar
överkänslighet. Dessa kan identifieras genom kinesiologisk undersökning och
behandlas framför allt med avgiftning under det man ger stöd till lever och njurar.

Balansering
Efter undersökning görs en s k "balansering". Det kan ske genom t ex massage
direkt på berörda muskler, akupressur, öronakupunktur eller behandling av
reflexzoner för blod och lymfa. Obalanser kan också avhjälpas genom näringstillskott,
homeopatiska preparat, sjukgymnastik, chakrabalansering och/eller samtalsterapi.
Jag arbetar också med kraniosakral terapi, dvs hela systemet kranium-ryggrad för
att avhjälpa problem med rygg, huvdvärk m m.

Kinesiologin behandlar inte sjukdomar, utan balanserar och frigör blockerad energi,
för att underlätta läkning. Sedan 1960-talet har kinesiologer i USA  arbetat med
idrottsutövare på elitnivå. Man har faktiskt en lag som säger att idrottsmän inte får
delta i en elitidrottstävling utan föregående kroppsbalansering. Detta i avsikt att
undvika skador på muskler och organ vid extrema kroppsansträngningar. I Sverige
använder bl a Svenska Simförbundet kinesiologer.



Kinesiologi fungerar också utmärkt på djur.
Ryttare och deras hästar har synnerligen god nytta av balansering,
speciellt inför tävling.


Mer om Vita-Nova


                                     

bild

logo

Birgitta Lundin
Marknadsekonom DIHM
(IHM Business School)
Certifierad kinesiolog (Branschrådet
för Komplementär Medicin)
Reiki Master Teacher
(Usui Shiki Reiki Ryoho)


Boka tid hos Birgitta


www.vita-nova.nu


 
       Behandling 1 person
       cirka 1 timma
       Pris ..............750 kr

       Djurbehandling
       Pris ............. 325 kr /30 min
       Pris ............. 650 kr /60 min



Hela människan i balans
Det finns olika sätt att komma i balans,
så att kroppen hänger med hjärnan och
tvärtom. Mental träning är ett, och det
kan användas av privatpersoner,
yrkesmänniskor, idrottsutövare - kort
sagt - alla. Mental träning går ut på att
använda mer av sin potential, stärka
självförtroendet, och att nå sina mål.
Den kroppsliga motsvarigheten till
mental träning är kroppsbalansering,
genom t ex kinesiologin.

När jag har arbetat med ledarutveckling
för chefer i näringsliv och offentlig sektor,
har jag funnit, att det kan finnas
"störningar" kvar när yrkesliv och
privatliv är i balans, och när man röjt
undan stressmoment inom dessa områden.
Man kanske inte känner sig i balans, trots
att man inte kan peka på vad som stör.
För att också kunna hjälpa till med
sådana kvarvarande obalanser, utbildade
jag mig till kinesiolog (se info nedan).

Jag har arbetat inom den medicin-tekniska
sektorn under många år och är därför väl
förtrogen med skolmedicinen. Men jag har
också länge varit intresserad av komple-
mentärmedicin, och har insett hur väl
denna och skolmedicin fungerar till-
sammans. När man gör en balansering
enligt kinesiologiska metoder, har man
möjlighet att komma ända in till den
undermedvetna kärnan, dvs ursprunget till
obalansen, som man själv i allmänhet är
omedveten om. Blir man medveten, kan
man rätta till orsaken, inte bara symtomen.
Det är hjälp till självhjälp för att få tillgång
till hela sin potential!


 

Terapihuset, Lilla Hantverksgatan 7, 434 42 Kungsbacka


w w w . t o r n b e r g s r e k l a m . s e